Wednesday, January 2, 2013

खोदा रास्ता !!! निकला गटार !!!
खोदा रास्ता !!! निकला गटार !!!
नेप्ती नाका ते दिल्लीगेट परिसराचे २ वर्षांपूर्वीच काँक्रिटीकरण करण्यात आले होते. परंतु रस्त्याच्या खालून गटारी गेलेल्या आहेत. त्या गटारी तुंबल्याने आता पुन्हा रस्ता खोदण्याची नामुष्की आली आहे. अजून किती वाट लावणार आता नगर ची ? तेव्हडा एकच रस्ता नगर मध्ये नित दिसत होता तोही शेवटी खराब केलाच . धन्य ती महानगरपालिका आणि धन्य ते लोकप्रतिनिधी . नगर करांनो आता तरी बोलते व्हा .....
नेप्ती नाक्यावर मी घेतलेले हे छायाचित्र .......


Journalist. Sub-Editor at Daily Pudhari. | also A Web/ blog Designer. At Mitra Publicity.

0 comments:

Post a Comment

Start Work With Me

Contact Us
Kedar Bhope
+91 8055373718
Ahmednagar, Maharashtra, India

Pages

Like us on Facebook