इतके दिवस फक्त विद्यार्थीच म्हणत होते. आता संपूर्ण जगच म्हणणार …. सत्य कधी लपून राहत नाही …

इतके दिवस फक्त विद्यार्थीच म्हणत होते. आता संपूर्ण जगच म्हणणार ….
सत्य कधी लपून राहत नाही …

SHARE ON:

Kedar Bhope, a Press Reporter.

    Blogger Comment

0 comments:

Post a Comment