इतके दिवस फक्त विद्यार्थीच म्हणत होते. आता संपूर्ण जगच म्हणणार …. सत्य कधी लपून राहत नाही …

1:49 AM

इतके दिवस फक्त विद्यार्थीच म्हणत होते. आता संपूर्ण जगच म्हणणार ….
सत्य कधी लपून राहत नाही …

You Might Also Like

0 comments

Like us on Facebook