ग्रेट भेट

अहमदनगर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष मा.ना.श्री. विठ्ठलराव लंघे पाटील, उपाध्यक्षा मा.सौ.मोनिकाताई राजळे, जिल्हा परिषद सदस्य सचिन जगताप आणि सुनील गडाख, प्रेस क्लब चे प्रभारी अध्यक्ष मन्सूर भाई शेख, पत्रकार दौलतराव झावरे, निशांत दातीर, प्रभंजन कनिंगध्वज यांच्यासमवेत मी केदार भोपे.


copyright kedarbhope.blogspot.com


अहमदनगर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष मा.ना.श्री. विठ्ठलराव लंघे पाटील, उपाध्यक्षा मा.सौ.मोनिकाताई राजळे यांच्यासमवेत मी केदार भोपे.
copyright kedarbhope.blogspot.com

SHARE ON:

Kedar Bhope, a Press Reporter.

    Blogger Comment

0 comments:

Post a Comment